Thành viên trong gia đình Jade Hallyday sinh nhật thập phân

Jade Hallyday

Jade Hallyday ngày sinh nhật 03 Tháng 8 2004 03 Tháng 8 2004
Jade Hallyday Leo Sư Tử

Trước khi vinh quang

Cô được cha và mẹ của mình, Laeticia, nhận nuôi vào tháng 11, bốn tháng sau khi sinh.

Về Jade Hallyday

Nổi tiếng với tư cách là con gái của cố ca sĩ người Pháp Johnny Hallyday .

Cuộc sống gia đình

Cô có ba anh chị em, David, Laura Joy . Em gái Joy của cô cũng được nhận làm con nuôi.

Bạn bè và đồng nghiệp

Cô ấy là con gái đỡ đầu của Leon: Diễn viên chuyên nghiệp Jean Reno .

Thông tin nhanh

Cô ấy đã học múa ba lê và từng là thành viên của dàn hợp xướng trường học của mình.

Những người nổi tiếng khác từVietnam
Ngôi sao TikTok 4reign.mia Ngôi sao YouTube Khoi Ta Vine Star Hau Ma Ngôi sao TikTok Eudrip Ngôi sao YouTube Jake Tran Ngôi sao YouTube Jenny Huynh Ngôi sao TikTok Quoc Thành Ngôi sao YouTube Melly Vuong Ngôi sao TikTok bean/jae Ngôi sao Instagram Tien Nguyen Ngôi sao thực tế Plastique Tiara Ngôi sao TikTok guess.jae Ngôi sao TikTok Quan Chung Ngôi sao Instagram Thien Baka Ngôi sao TikTok thgquoc Ngôi sao Instagram Le Ha Truc Ngôi sao YouTube Trang Hy Ngôi sao TikTok viettrap Ngôi sao YouTube Len Ken Ngôi sao TikTok hahahnancyy Ngôi sao TikTok Vu Pham Ngôi sao TikTok Aria Nguyen Ngôi sao YouTube Twaydabae Ngôi sao TikTok Jude Norris
 
Ngày tháng Tuổi của bạn
03 Tháng 11 2022 160 000 giờ
03 Tháng 11 2022 9 600 000 phút
03 Tháng 12 2022 220 tháng
07 Tháng 12 2022 6 700 ngày
15 Tháng 12 2022 161 000 giờ
19 Tháng 12 2022 580 000 000 giây
12 Tháng 1 2023 9 700 000 phút
26 Tháng 1 2023 162 000 giờ
08 Tháng 3 2023 163 000 giờ
17 Tháng 3 2023 6 800 ngày
22 Tháng 3 2023 9 800 000 phút
14 Tháng 4 2023 590 000 000 giây
19 Tháng 4 2023 164 000 giờ
31 Tháng 5 2023 165 000 giờ
31 Tháng 5 2023 9 900 000 phút
25 Tháng 6 2023 6 900 ngày
11 Tháng 7 2023 166 000 giờ
03 Tháng 8 2023 19 năm
08 Tháng 8 2023 10 000 000 phút
08 Tháng 8 2023 600 000 000 giây
22 Tháng 8 2023 167 000 giờ
Sinh nhật siêu
11 Tháng 4 2036 1 000 000 000 giây
19 Tháng 12 2067 2 000 000 000 giây
08 Tháng 8 2023 10 000 000 phút
12 Tháng 8 2042 20 000 000 phút
17 Tháng 8 2061 30 000 000 phút
30 Tháng 12 2015 100 000 giờ
28 Tháng 5 2027 200 000 giờ
24 Tháng 10 2038 300 000 giờ
21 Tháng 3 2050 400 000 giờ
17 Tháng 8 2061 500 000 giờ
20 Tháng 12 2031 10 000 ngày
07 Tháng 5 2059 20 000 ngày
03 Tháng 10 2023 1 000 tuần
02 Tháng 12 2042 2 000 tuần
31 Tháng 1 2062 3 000 tuần
03 Tháng 12 2012 100 tháng
03 Tháng 4 2021 200 tháng
03 Tháng 8 2029 300 tháng
03 Tháng 12 2037 400 tháng
03 Tháng 4 2046 500 tháng
03 Tháng 8 2054 600 tháng
03 Tháng 12 2062 700 tháng
03 Tháng 4 2071 800 tháng