Ngôi sao TikTok Truong Phạm Tuan Vinh sinh nhật thập phân

Truong Phạm Tuan Vinh

Truong Phạm Tuan Vinh ngày sinh nhật 24 Tháng 7 1994 24 Tháng 7 1994
Truong Phạm Tuan Vinh Leo Sư Tử
Truong Phạm Tuan Vinh, Ngôi sao TikTok, Việt Nam

Trước khi vinh quang

Anh ấy được tuyển dụng làm chuyên viên tại cả Umbala.TV và Muvik.

Về Trương Phạm Tuấn Vinh

Người đam mê ẩm thực Việt Nam và người sáng tạo nội dung, người đã trở thành người của công chúng nhờ tài khoản @ vinhgau94 TikTok. Những đoạn phim hài và chủ đề ẩm thực ban đầu của anh ấy đã giúp anh ấy có được hơn 2,1 triệu người hâm mộ.

Cuộc sống gia đình

Anh ấy sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bạn bè và đồng nghiệp

Vu Pham Tuấn Mơ là hai nhân vật nổi tiếng khác của TikTok có gốc gác là người Việt Nam.

Thông tin nhanh

Anh ấy bắt đầu làm việc với tư cách là người quản lý cộng đồng và tiếp thị tại Blued.

Những người nổi tiếng khác từVietnam
Ngôi sao YouTube Khoi Ta Ngôi sao YouTube Jenny Huynh Ngôi sao TikTok 4reign.mia Ngôi sao TikTok Phat Ly Ngôi sao YouTube Trang Hy Ngôi sao Instagram Linh Ka Ngôi sao TikTok Diana Vo Ngôi sao Instagram Le Ha Truc Ngôi sao YouTube Jake Tran Ngôi sao YouTube Len Ken Ngôi sao TikTok Tuan Mo Ngôi sao Instagram Tien Nguyen Ngôi sao Instagram Jamie Nguyen Ngôi sao TikTok thgquoc Ngôi sao TikTok Vu Pham Ngôi sao TikTok Clara Dao Ngôi sao YouTube Twaydabae Ngôi sao TikTok guess.jae Ngôi sao TikTok Aria Nguyen Ngôi sao TikTok Quan Chung Ngôi sao YouTube Melly Vuong Vine Star Hau Ma Ngôi sao Instagram Thien Baka Ngôi sao TikTok Quoc Thành
 
Ngày tháng Tuổi của bạn
19 Tháng 12 2022 249 000 giờ
13 Tháng 1 2023 10 400 ngày
29 Tháng 1 2023 250 000 giờ
29 Tháng 1 2023 15 000 000 phút
29 Tháng 1 2023 900 000 000 giây
12 Tháng 3 2023 251 000 giờ
09 Tháng 4 2023 15 100 000 phút
23 Tháng 4 2023 10 500 ngày
23 Tháng 4 2023 252 000 giờ
23 Tháng 4 2023 1 500 tuần
25 Tháng 5 2023 910 000 000 giây
03 Tháng 6 2023 253 000 giờ
17 Tháng 6 2023 15 200 000 phút
15 Tháng 7 2023 254 000 giờ
24 Tháng 7 2023 29 năm
01 Tháng 8 2023 10 600 ngày
26 Tháng 8 2023 255 000 giờ
26 Tháng 8 2023 15 300 000 phút
18 Tháng 2023 920 000 000 giây
24 Tháng 2023 350 tháng
06 Tháng 10 2023 256 000 giờ
03 Tháng 11 2023 15 400 000 phút
09 Tháng 11 2023 10 700 ngày
17 Tháng 11 2023 257 000 giờ
Sinh nhật siêu
01 Tháng 4 2026 1 000 000 000 giây
08 Tháng 12 2057 2 000 000 000 giây
28 Tháng 7 2013 10 000 000 phút
01 Tháng 8 2032 20 000 000 phút
07 Tháng 8 2051 30 000 000 phút
11 Tháng 8 2070 40 000 000 phút
19 Tháng 12 2005 100 000 giờ
17 Tháng 5 2017 200 000 giờ
13 Tháng 10 2028 300 000 giờ
10 Tháng 3 2040 400 000 giờ
07 Tháng 8 2051 500 000 giờ
03 Tháng 1 2063 600 000 giờ
09 Tháng 12 2021 10 000 ngày
26 Tháng 4 2049 20 000 ngày
22 Tháng 2013 1 000 tuần
21 Tháng 11 2032 2 000 tuần
21 Tháng 1 2052 3 000 tuần
22 Tháng 3 2071 4 000 tuần
24 Tháng 11 2002 100 tháng
24 Tháng 3 2011 200 tháng
24 Tháng 7 2019 300 tháng
24 Tháng 11 2027 400 tháng
24 Tháng 3 2036 500 tháng
24 Tháng 7 2044 600 tháng
24 Tháng 11 2052 700 tháng
24 Tháng 3 2061 800 tháng
24 Tháng 7 2069 900 tháng